Energie subsidie

De prijs van grijze energie ligt de laatste jaren hoog, heel hoog en de verwachting van de meeste deskundigen is dat deze in de toekomst nog verder zal gaan stijgen. Grijze energie is namelijk een energievorm die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen raken niet alleen steeds verder uitgeput maar zijn bovendien erg slecht voor het milieu.

overstappen banner

Wanneer de fossiele brandstoffen worden verbrand komt er een grote hoeveelheid CO2 vrij. De steeds hogere concentraties van dit broeikasgas in de lucht hebben ervoor gezorgd dat de aarde steeds verder opwarmt met allee vervelende gevolgen van dien.

Zowel internationaal als op nationaal niveau gaan steeds meer overheden zich serieus bezighouden met het terugdringen van de uitstoot van CO2. Om te kunnen bevorderen dat men gemakkelijker overstapt naar schone en duurzame energiebronnen kunnen zowel ontwikkelaars, producenten en gebruikers van deze energie rekenen op de steun van de overheid.

Een investering in onder andere een systeem om zonne- of windenergie mee op te kunnen wekken is erg duur en dus niet voor iedereen betaalbaar. Verder kan het erg lang duren voordat men een grote investering weer heeft terugverdiend. Deze aspecten kunnen potentiƫle producenten en gebruikers van schone ene duurzame energie terug doen deinzen. Wanneer er echter een tegemoetkoming van de overheid bij komt kijken wordt de stap om te veranderen in veel gevallen een stuk kleiner gemaakt. Bovendien is de terugverdientijd van de gedane investering op een dergelijke manier ook korter geworden.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde subsidie dient men in de meeste gevallen wel aan een aantal gestelde voorwarden te voldoen. Welke dit zijn is afhankelijk van de soort subsidie en de daarvoor gestelde eisen door de overheid.

samenom banner