Energie techniek

Wat is Energie techniek?

Energie techniek is een tak binnen de elektrotechniek die zich met energiesystemen bezighoudt, en dan met name de opwekking, transport en distributie ervan zoals energieomzetting, elektrische energie, en elektromechanische machines.

overstappen banner

 

Energie techniekEnergie techniek en elektrotechniek

De energietechniek was de eerste tak van de elektrotechniek die aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zich begon te ontwikkelen. In eerste instantie werd de elektrische energie nog slechts op een beperkte schaal opgewekt door gebruik te maken van accu’s. Immers doordat de dynamo was uitgevonden kon men in grote hoeveelheden elektriciteit opwekken. Dit had tot gevolg dat deze techniek ook beschikbaar kwam voor de gewone consumenten. In de beginjaren losten technici tal van problemen op om te zorgen dat de energie op een rendabele en veilige wijze gedistribueerd kon worden.
Energietechniek houdt zich niet enkel met de opwekking, transport en distributie van elektriciteit bezig maar eveneens met het ontwerpen en het onderhouden van verschillende systemen die hieraan gerelateerd zijn zoals generatoren, transformatoren, vermogenselektronica en motoren.

 

Elektrische netwerken

Op veel plaatsen ter wereld wordt door overheden een elektrische netwerk onderhouden waar de elektriciteitscentrales en de afnemers van stroom op zijn aangesloten. Dit netwerk noemt men het hoogspanningsnetwerk. De afnemers kopen de elektrische energie in van het net waardoor ze zelf geen kosten hoeven te maken om elektriciteit te kunnen opwekken.

 

Driefasige wisselspanning

Vandaag de dag zijn de meeste netten met een driefasigewisselspanning uitgerust. Dit noemt men ook wel driefasenspanning of draaistroom. De reden hiervoor is dat driefasenspanning gemakkelijk en efficiënt opgewekt, getransporteerd en verbruikt kan worden. Doordat de wisselspanning omhoog getransformeerd wordt kan het een groot vermogen met slechts kleine verliezen vervoerd worden.
Het terugbrengen van hoogspanning naar laagspanning gebeurt in de onderstations welke veelvuldig in het lichtnet terug zijn te vinden. Na het verlagen van de spanning is het geschikt geworden voor zowel industriële als huishoudelijke toepassingen.

samenom banner