Energie transport

De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland is TenneT. Door de netten van TenneT worden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net onderling met elkaar verbonden. Verder draagt TenneT er zorg voor dat de consument in alle gevallen op een betrouwbare manier elektriciteit krijgt geleverd.
Door een netbeheerder worden alle aansluitingen geregistreerd en draagt de netbeheerder de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van de netten en het transporteren van elektriciteit of gas. Consumenten kunnen niet voor een andere netbeheerder kiezen dit is wettelijk zo geregeld. De netbeheerders zijn geregistreerd in de Registers netbeheerders elektriciteit en netbeheerders gas.
TenneT draagt zorg voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur (de netten) zodat de energie op een veilige en correcte manier van de aanbieder naar de klant kan komen. Zo zal TenneT er alles aan doen om storingen en overbelasting van de netten te voorkomen. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met de lokale netbeheerders.

overstappen banner

Het transport van de energie brengt de nodige kosten met zich mee zoals de kosten die de aanleg en het onderhoud van het netwerk met zich meebrengen maar ook kosten die gerelateerd zijn aan het personeel dat zorg draagt voor het deugdelijk functioneren van het net. Hierbij kan men denken aan loon en administratiekosten.

De gemaakte kosten worden door de netbeheerders doorberekent aan de gebruikers van de energie die door hen wordt vervoer vanaf de adressen van de leveranciers naar het adres van de verbruiker. De kosten voor het transport van de energie zijn terug te vinden op de (eindaf)rekening die de gebruiker ontvangt van de leverancier of van de netbeheerder zelf. Dit is afhankelijk van het soort overeenkomst de verbruiker met beide partijen heeft afgesloten.

samenom banner