Energie verbruik berekenen

Het verbruik van gas en elektriciteit hangt van een groot aantal factoren af. Dit betekent dus dat voor elke individuele situatie het gebruik van energie anders zal zijn. Niet iedereen woont immers in eenzelfde huis, met evenveel personen en heeft dezelfde apparaten in huis die men ook nog op een gelijke wijze gebruikt.

overstappen banner

Wil men dus weten hoeveel energie men per jaar verbruikt dan is het belangrijk om te weten hoeveel energie een bepaald apparaat gebruikt. Door de energiekosten van alle aanwezige apparaten maal de tijd dat ze worden gebruikt bij elkaar op te tellen en met de energieprijs te vermenigvuldigen kan men een indicatie krijgen van het bedrag dat men aan zal treffen op de eindafrekening.

Dit is een lastig en tijdrovende bezigheid. Om het iets makkelijker te maken zijn er zogenaamde energiemeters in de handel die per elektrisch apparaat aan kunnen geven hoeveel dit verbruikt. Wanneer men het verbruik van alle apparaten bij elkaar heeft opgeteld en vermenigvuldig met de energieprijs dan heeft men eveneens een indicatie maar erg nauwkeurig is een dergelijke berekening niet omdat men een schatting dient te maken van het aantal uren dat een bepaald apparaat aan zal staan.

Een andere methode om te kunnen achterhalen wat het energieverbruik in een bepaalde situatie is, is door op het internet opzoek te gaan naar een rekenhulp voor het energieverbruik. Deze kan men onder andere vinden op websites van diverse energieaanbieders of vergelijkingssites. Maar ook voor dergelijke handige hulpjes geldt dat ze sl;echts een indicatie kunnen geven en geen of weinig rekening kunnen houden met de persoonlijke situatie.

samenom banner