Energie verbruik gezin

Wanneer men het energieverbruik van een gezin onderling wil vergelijken is het belangrijk dat de samenstelling van het gezin nagenoeg gelijk is. Het heeft immers weinig zin om een eenoudergezin met twee kleine kinderen te gaan vergelijken met een gezin dat is samengesteld uit twee ouders en drie pubers.

overstappen banner

Ook wanneer men energiekosten wil gaan vergelijken aan de hand van tabellen of cijfers, die verstrekt zijn door bijvoorbeeld het energiebedrijf of het NIBUD, dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat er een verschil bestaat tussen de term gezin en huishouden. Een huishouden kan immers ook bestaan uit slechts één persoon terwijl een gezin sterk kan variëren in samenstelling en het aantal leden.

Vaak gaat men bij het berekenen van het gemiddelde energieverbruik van energie door een gezin uit van een gezin van vier personen. Kortom: twee ouders en twee kinderen. Er zal dan geen rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen en de energiebehoefte die bepaalde leeftijden met zich mee kunnen brengen.

Jonge kinderen en oudere mensen vragen vaak om wat extra verzorging en willen het graag warmer hebben. Deze factoren brengen uiteraard extra energiekosten met zich mee. Hier staat echter tegenover dat opgroeiende kinderen en ook steeds meer volwassenen een eigen computer ter beschikking hebben en deze veelvuldig gebruiken. Ook hiervoor geldt dat dit extra kosten mee kan brengen.

Met andere woorden: het is niet goed mogelijk om een gemiddelde te kunnen geven van het energieverbruik van een gezin. Wil men toch met dergelijke gemiddelden aan de slag gaan om de individuele situatie mee te vergelijken vergeet dan niet dat er geen rekening is gehouden met specifieke omstandigheden die binnen een gezin kunnen spelen.

samenom banner