Energie verbruik

De laatste tijd is er steeds meer te doen over alles wat met het gebruik en vooral verbruik van energie te maken heeft. Men gaat het verbruik van energie vergelijken met familie, vrienden en buren en kan soms tot verbazingwekkende ontdekkingen komen. Zo kan een huishouden dat in een gelijksoortige woning woont toch een veel hoger of juist lager verbruik van energie hebben.

overstappen banner

Het energieverbruik is namelijk niet alleen afhankelijk van de soort woning waarin men woont maar ook van het aantal personen die binnen het huishouden energie verbruiken. Verder spelen het aantal energieverbruikende apparaten die men gebruik een belangrijke rol. Dit kunnen namelijk zogenaamde energieverslinders zijn die zelfs bij een gering gebruik hoge energiekosten met zich mee kunnen brengen.

In de regel kan men stellen dat hoe meer mensen er tot een huishouden behoren hoe meer energie er door dat huishouden zal worden gebruikt. Dit is logisch omdat er dan ook vaker gebruik zal worden gemaakt van energie om bijvoorbeeld te kunnen douchen, de was te kunnen doen en de woning te verwarmen en te verlichten. Verder zullen er dan ook vaker wassen gedraaid moeten worden en zal men meer elektrische apparaten in gebruik hebben zoals computers, laptops en televisies.

Doordat de energie de laatste jaren erg duur is geworden zijn steeds meer mensen bewuster over het verbruik zijn gaan nadenken en maatregelen zijn gaan treffen om het verbruik terug te kunnen dringen. Zo schaffen steeds meer mensen bijvoorbeeld energiezuinige apparaten aan wanneer hun oude exemplaren aan vervanging toe zijn. Maar ook gebruiken steeds meer mensen een HR-ketel om hun woning mee te verwarmen. Op die manier en door bewust met energie om te springen kan men aardig wat besparen op de, steeds hoger wordende, energienota’s.

Het energieverbruik van elke persoon is anders. Iedereen heeft andere apparaten die energie verbruiken en gebruikt deze bovendien niet op een gelijke manier. Verder heeft de ene persoon meer behoefte aan comfort dan een ander. Al deze factoren spelen bij het energieverbruik een grote rol.
Maar ook de soort woning waarin men woont en men hoeveel personen men dit doet is bepalend voor de hoogte van de energierekening. Meer mensen vragen immers om meer energie. De meeste energie binnen een huishouden gaat namelijk op aan warm watervoorziening en verwarming van de woning. Maar het gebruik van meerdere computers, televisies en andere elektrische apparaten kan binnen een huishouden de energienota’s beïnvloeden.

De mate waarin een woning is geïsoleerd kan de energierekening daarentegen weer omlaag brengen, tenminste wanneer men voldoende dak- en spouwisolatie heeft aangebracht en ook nog aan dubbele beglazing heeft gedacht. Een aantal andere nota verlagende factoren zijn het aanschaffen van energiezuinige apparaten, spaarlampen en een HR-ketel.

Feit is echter wel dat men vandaag de dag steeds meer energie is gaan gebruiken in vergelijking tot een halve eeuw geleden. Dit heeft met name te maken met het groot aantal elektrische apparaten die in vrijwel elk huishouden steeds meer aanwezig zijn. Veel dagelijkse dingen die men vroeger handmatig deed worden tegenwoordig gedaan of vergemakkelijkt met behulp van een elektrisch apparaat.
Toch proberen steeds meer mensen hun energieverbruik omlaag te brengen. Ze doen dit niet alleen uit financieel oogpunt maar vaak ook om het milieu minder te belasten. Het opwekken van energie brengt immers in veel gevallen ook de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 met zich mee.

samenom banner