Energie weetjes

Elke dag heeft men wel te maken met één of andere vorm van energieverbruik. Het is daarom interessant te weten dat:

overstappen banner

– De Verenigde Staten van Amerika 26 procent van alle energie ter wereld verbruikt terwijl er in de V.S. slecht 5 procent van de wereldbevolking woonachtig is. – De energie uit een wegwerpbatterij (dus niet oplaadbaar) ongeveer 2000 keer duurder is dan stroom die afkomstig is van het openbare lichtnet. – Een vliegretour van Amsterdam naar New York per passagier een gelijke hoeveelheid energie verbruikt als zes maanden de verwarming van een Nederlands huishouden laten branden. – Al het vee in Nederland jaarlijks 1,5 miljard kubieke meter (m3) aan biogas (methaan) produceert. Een melkkoe laat per jaar zo’n 360 m3 biogas via haar achterste ontsnappen terwijl een mestvarken ongeveer 200 m3 laat vliegen. – Een draaideur minder warmte laat ontsnappen naar buiten dan een normale klapdeur. – Een gloeidraad in een gloeilamp ten minste tot 2500 graden Celsius moet worden verhit om mooi wit licht te kunnen geven. – Vijf vierkante meter asfalt evenveel zonne-energie op levert als een zonnecollector met een oppervlak van één vierkante meter. – Water niet sneller gaat koken wanneer men het op hoog vuur plaatst. Het zal echter wel sneller gaan verdampen. – Vulkanen elk jaar meer dan 130 miljoen ton aan CO2 uitspuwen. – Schone lampenkappen zo’n 10 procent meer licht doorlaten dan bijvoorbeeld vieze en vettige kappen. – Wanneer er in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee windmolens worden geplaatst met een capaciteit van 4 duizend tot 6 duizend Megawatt dan kan het aandeel windenergie oplopen tot 20 procent van de totale energievoorziening van Nederland.

samenom banner