Energie zuinig

Hoe Energie zuinig ben jij?

Ben jij Energie zuinig bezig? Er is de laatste jaren erg veel te doen om het zuinig met energie omgaan. Niet alleen dient men er rekening mee te houden tijdens alledaagse bezigheden maar ook tijdens de aanschaf en het gebruik van auto’s en allerlei apparaten. Niet alle energieverbruikende apparaten gebruiken immers een gelijke hoeveelheid energie.

overstappen banner

Hoeveel energie een apparaat of auto verbruik is onder andere afhankelijk van het merk en type. Verder speelt natuurlijk de frequentie van het gebruik hierbij een grote rol. Immers hoe vaker men een apparaat gebruikt des te meer energie men nodig heeft.

 

Energie zuinigEnergiezuinige apparaten

Vandaag de dag komen er steeds meer apparaten op de markt die zuinig(er) omspringen met energie in vergelijking tot oudere exemplaren. Voor veel huishoudelijke apparaten en auto’s is zelfs een zogenaamd energielabel ingesteld. Dit is een informatielogo waarop de consument eenvoudig kan aflezen, aan de hand van de letters A tot en met G en de kleuren donkergroen tot en met rood, of een dergelijk apparaat of bepaalde auto zuinig omspringt met energie of juist niet.
Maar ook komen er steeds meer lampen in de schappen van winkels te liggen die meer licht opleveren in plaats van de elektriciteit grotendeels om te zetten in warmte. Dit zijn onder andere de spaarlampen en de LED-verlichting.

 

Energie zuinig is goed voor het milieu

Door zuinig met energie om te gaan bespaart men niet alleen veel geld op jaarbasis maar zorgt men er ook voor dat het milieu niet, of minder zal worden belast. Bij het opwekken van elektriciteit op de conventionele manier, dus met behulp van verbranding van fossiele brandstoffen, komen er schadelijke gas in de lucht zoals bijvoorbeeld kooldioxide (CO2). Het broeikaseffect zal hierdoor sterker worden en de aarde zal erdoor opwarmen.

samenom banner