Energie

Wat is Energie precies?

Wat is energie? Energie is een natuurkundige grootheid, dit wil zeggen dat het een kwantificeerbare natuurkundige eigenschap is. De eigenschap kan dus direct worden gemeten of worden uitgedrukt in andere natuurkundige grootheden. De SI-eenheid (Système international d’Unités) van energie is Joule. Er is echter ook een niet officiële eenheid voor energie en dat is dan de Watt of kilowatt wanneer het grotere hoeveelheden energie betreft.

overstappen banner

 

energie-infoEnergie en arbeid

In de meeste gevallen wordt energie omschreven als de mogelijkheid om arbeid te kunnen verrichten. Dit kan zowel menselijke als mechanische arbeid betreffen. De totale hoeveelheid te verrichten arbeid om vanaf een begintoestand tot een gewild eindresultaat te kunnen komen wordt de energie van een systeem genoemd. Met andere woorden: de energie die bijvoorbeeld nodig is om een zwaar object vanaf de grond op een verhoging te kunnen tillen of de hoeveelheid arbeid die er nodig is om een ontspannen spiraalveer tot een bepaalde mate in elkaar te drukken.

 

Energie is tijdloos

Om de totale som van energie van een systeem te berekenen telt men alle vormen van energie die op verschillende manieren zijn opgeslagen bij elkaar op. Doordat de energie niet afhankelijk is van wat er in het verleden is gebeurt spreekt men ook wel van een toestandsfunctie. Zo maakt het in het voorbeeld van de spiraalveer geen verschil of er voorafgaande aan het indrukken ervan iets met de veer is gebeurt.

Indien een systeem niet wordt tegengehouden dan zal het altijd proberen om de hoeveelheid vrije energie zo klein mogelijk te houden. Zo zal de spiraalveer zich wanneer deze niet wordt tegengehouden zich zo snel mogelijk weer ontspannen en in de begintoestand terecht komen. Is het systeem in een toestand van minimale energie dan spreekt men van een energie-evenwicht.

samenom banner