Energiekosten berekenen

Het zou handig zijn wanneer iedereen een energiemeter zou hebben die elk uur aangaf hoeveel energie men gebruikt heeft. Dan betaalt men elke maand exact de energie die men heeft gebruikt. Een dergelijke meter is echter duur, en het kost eveneens geld om de gegevens te kunnen verwerken. Daarom hebben slechts bedrijven die erg veel energie gebruiken een dergelijke meter. De gewone consument dan ook nog steeds heeft een gewone meter en men geeft maar één keer per jaar de meterstanden door.

overstappen banner

Energieprijzen veranderen echter gedurende het jaar. Met andere woorden: misschien was de stroom die men in de zomer gebruikte, goedkoper dan de stroom die u in de winter afnam. Het energiebedrijf weet echter niet hoeveel stroom men precies in een bepaalde maand gebruikte. Dit lost het energiebedrijf door het opmaken van een verbruiksprofiel. Dit is een schema dat bij een bepaald jaarverbruik hoort.

In zo’n schema staat hoeveel stroom men met dat jaarverbruik elke 15 minuten gebruikt. Men kan er onder meer in aflezen dat mensen meestal gedurende de nacht minder stroom gebruiken dan tijdens de dag. Op die manier kan het energiebedrijf de stroom van alle kwartieren van een bepaalde maand optellen. Hierna wordt de hoeveelheid energie van die maand met de energieprijs vermenigvuldigt die in die periode golden.

Door de netbeheerder wordt berekend hoeveel energie er gemiddeld in de hoeveelheid gas zat die men heeft verbruikt. Dit wordt de gemiddelde calorische waarde van het gas genoemd. Met deze gemiddelde calorische waarde kan door de netbeheerder worden uitgerekend hoeveel energie men heeft verbruikt wanneer men een bepaald aantal kubieke meters gas heeft verbruikt. Voor deze zal men uiteindelijk de rekening ontvangen.

samenom banner