Energiekosten

Vandaag de dag kan men niet meer zonder energie zoals elektriciteit, gas en olie. Deze energie dient echter te worden gewonnen of opgewekt. Deze processen kosten echter handenvol geld waardoor men er steeds meer voor moet gaan betalen. Hierbij komt nog dat de fossiele brandstoffen, waartoe bijvoorbeeld aardolie, aardgas en kolen behoren, steeds schaarser worden en daardoor ook steeds duurder zullen worden.

overstappen banner

Veel mensen gaan dan ook opzoek naar een alternatieve manier om energie op te wekken. Sommige alternatieven zijn als langere tijd bekend zoals het gebruik van zonne-, wind- en waterkracht. Door onderzoeker wordt tegenwoordig alleen getracht deze manieren aanzienlijk te verbeteren om zo een hoger rendement te kunnen behalen. Dit zorgt er namelijk voor dat de kosten van deze energievormen steeds goedkoper kunnen worden gemaakt en op den duur kunnen concurreren met de energie die gewonnen wordt op de conventionele manier.

De overheid wil het gebruik van alternatieve energie bevorderen en steunt daarom niet alleen allerlei projecten die deze onderzoeken maar investeert ook in het gebruik ervan. Dit gebeurt door het geven van subsidies en het in het vooruitzicht stellen van fiscale voordelen. Men hoop hiermee te bereiken dat de kosten van de alternatieve energie acceptabel zullen worden voor een zo groot mogelijk groep mensen.

Doordat de vraag naar alternatieve energie steeds groter zal worden zullen ook de productiekosten omlaag kunnen worden gebracht wat niet alleen de gebruikers ervan maar zeer zeker ook het milieu ten goede kunnen komen. Het wordt dus niet alleen goedkoper om duurzame en schone energie op te wekken maar ook om deze af te gaan nemen.

samenom banner

Een reactie

  1. Lourien Hentenaar