Energiemeter

EnergiemeterEnergiemeter houdt het energieverbruik bij

Om het energieverbruik te kunnen heeft men een zogenaamde energiemeter nodig. Dit apparaat is zo vervaardigd om een bepaalde vorm van energie te kunnen meten. Van nature kent energie namelijk allerlei verschillende verschijningsvormen. Het opwekken van energie kost geld en daarom worden energiemeters meestal gebruikt op plekken waar men het verbruik moet registreren in verband met de betaling ervan.

overstappen banner

 

Système international d’Unités

Hoewel de SI-eenheid (Système international d’Unités) voor energie Joule is worden sommige vormen van energie in afwijkende eenheden gerekend. Dit heeft meestal een historische oorsprong en is dus van oudsher zo gegroeid.

 

Energiemeter veelvoorkomende plekken

In de praktijk komt men voornamelijk de volgende energiemeters op veel plaatsen tegen:

– Een energiemeter voor elektriciteit: na deze in een stopcontact te hebben geplaatst kan er de stekker van een elektrisch apparaat in worden gestoken. Op deze manier kan door de energiemeter het energieverbruik van het betreffende apparaat worden gemeten. Dit verbruik meet men doorgaans in kWh (kilowattuur) Aangezien het voor een energieleverancier niet te doen is om voor alle apparaten die zich in een woning of bedrijf bevinden een aparte energiemeter te plaatsen vindt men een kilowattuurmeter in de meterkast. Deze meter registreert dan het totale verbruik aan elektriciteit van dat gebouw.

– Een gasmeter: deze meet het aantal gebruikte kubieke meters (m3) gas. Omdat er een verband bestaand tussen het volume en de energie van het geleverde gas dat de calorische waarde van het gas wordt genoemd. Dit betekent dat de gasmeter wel het volume meet van het verbruikte gas en dus niet de hoeveelheid energie.

– Een warmtemeter: deze wordt met name bij blok- of stadsverwarming gebruikt. Deze meter geeft, door gebruik te maken van een klein buisje met kleurstof aan, hoeveel energie in de vorm van warmte er is verbruikt. Dit is een grove meting omdat het aflezen vaak eenmaal per stookseizoen plaatsvindt.

samenom banner