Energiesoorten

Om energie op te wekken gebruikt men vandaag de dag een aantal verschillende brandstoffen en methodes zoals:

overstappen banner

– De verbranding van fossiele brandstoffen zoals onder andere aardolie, aardgas en kolen. Dit levert warmte en elektriciteit op maar is wel erg vervuilend door de uitstoot van CO2. – Het gebruik van windenergie om energie mee op te wekken. – Het zonlicht en de zonnewarmte gebruiken voor verwarming op het opwekken van stroom. – Door middel van waterkracht elektriciteit opwekken in een zogenaamde waterkrachtcentrale. Dit is een methode die enkel in de bergen kan worden toegepast of in gebieden met voldoende verval in het landschap. – Het gebruiken van biologische afvalstoffen voor het verkrijgen van energie. Dit wordt biomassa genoemd waarmee biogas kan worden gewonnen. Hoewel de uitstoot wel aanzienlijk minder is dan bij de verbranding van aardgas zal ook hier een bepaalde hoeveelheid CO2 worden uitgestoten bij de verbranding. – Het gebruik van de warmte van de aarde om energie mee op te wekken. Water verdampt hierbij uit de aarde onder invloed van diens warmte in de kern en deze damp wordt met behulp van turbines omgezet in elektriciteit. – Kernenergie is weliswaar een energiesoort waarbij geen CO2 in de lucht terechtkomt maar waarbij wel verrijkt uranium moet worden opgeslagen omdat verwerking nog niet mogelijk is. Dit verrijkt uranium is zeer radioactief en vormt dus een groot gevaar voor de mensheid en al het leven op aarde. – Bij getijdenenergie maakt men gebruik van de kracht van het water tijdens de getijden van de zee of oceaan om energie mee op te kunnen wekken. De methode is vergelijkbaar met die van een waterkrachtcentrale.

Hoewel er tegenwoordig meer aandacht wordt besteedt aan schone en duurzame energiesoorten, wordt het grootste deel van alle opgewekte energie nog altijd opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen.

samenom banner