Gas tarieven

Niet alleen in de meeste huishoudens maar ook in veel bedrijven in ons land wordt nog steeds gas gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming en het opwarmen van water. Gas is een fossiele brandstof die bij verbranding zogenaamde broeikasgassen oplevert zoals CO2.

overstappen banner

Naast de basisprijs voor het gas worden er door de gasleverancier dan ook allerlei heffingen op losgelaten die aan de overheid dienen te worden afgedragen. Deze heffingen hebben te maken met de schade die aan onder andere het milieu wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de uitstoot van de schadelijke gassen tijdens de verbranding ervan.

Hoewel Nederland eigen gasvoorraden heeft worden de gasprijzen vaak toch nog gekoppeld aan de prijzen die voor aardolie moet worden betaald. Zeker consumenten die bij een leverancier van gas een zogenaamd variabel contract hebben afgesloten zullen de schommelingen in de olieprijs goed kunne merken.

Heeft men voor een bepaalde periode een vast contract afgesloten dan zal men gedurende deze periode geen prijsschommelingen merken. De gasleverancier mag namelijk de gasprijs in deze periode gelijk moeten houden, waar tegenover staat dat de verbruiker gedurende de periode niet naar een andere leverancier van gas mag overstappen.

Door een aantal gasleveranciers worden de vaste gastarieven niet gekoppeld aan de olieprijzen waardoor dit voor veel consumenten steeds aantrekkelijker wordt. Ook het zoeken naar een gasleverancier die zogenaamd vrij gas kan leveren wordt door steeds meer mensen gedaan. De prijzen voor dit gas staat immers ook los van de, vaak schommelende, olieprijzen.

Wil men zo voordelig mogelijk gas afnemen dan is het aan te raden om diverse gasleveranciers met elkaar te vergelijken en te kijken welke contractvormen zij aan kunnen bieden tegen welke voorwaarden.

samenom banner