Gasflessen vullen

Aan het vullen van gasflessen zijn strenge voorwaarden en eisen verbonden. Deze hebben vrijwel allemaal te maken met veiligheid of de gezondheid van degene die deze taak uitvoert. Verder spelen hierbij milieuaspecten eveneens een belangrijke rol. Er mag immers geen gas vrijkomen bij het vullen van de gasflessen.

overstappen banner

Voor het vullen van gasflessen is in sommige gevallen zelfs een vergunning vereist. Zo moet men een vergunning hebben in het geval de fles met een inhoud van meer dan 150 liter butaan of propaan vanuit een houder dient te worden gevuld. Maar ook het vullen van een gasfles met een andere stof dan propaan of butaan met uitzondering van perslucht mag niet gebeuren zonder dat er een vergunning voor is verstrekt. Dit geldt ook voor het vullen van een gasfles met propaan of butaan die een inhoud van meer dan 12 liter heeft.

Op de plaats waar het vullen van de gasflessen plaatsvindt mag men een maximaal van 300 liter aan gasflessen aanwezig zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de het bedrijf dat de flessen vult niet meer gasflessen opgeslagen mag hebben, deze mogen alleen niet in de vulstation zijn opgeslagen.

Het vulstation moet verder aan tal van andere veiligheidsmaatregelen voldoen. De arbeids- en externe veiligheid mag door het vullen van de gasflessen immers niet in gevaar komen. Aan alle wettelijke bepaling zal het vulstation dus moeten voldoen en riskeert hoge boetes bij het in gebreke blijven hiervan.

Het (her)vullen van gasflessen is goed voor het milieu omdat er op deze manier minder afval wordt geproduceerd. Men gooit namelijk de oude gasfles niet op de schroothoop maar kan deze soms nog jarenlang blijven gebruiken. Aangezien de gasflessen van metaal zijn gemaakt is een goede controle echter wel vereist om beschadigingen op te kunnen sporen en zo ongelukken te kunnen voorkomen.

samenom banner