Gashaarden

Een gashaard is, zoals de naam al duidelijk maakt, een haard die wordt gestookt door middel van het gebruik van gas. In een aantal gevallen is dit aardgas maar er zijn ook gashaarden die op propaangas werken. Er zijn zelfs haarden op de markt gebracht die, door middel van een kleine aanpassing, kunnen wisselen tussen beide gassoorten.

overstappen banner

Wanneer men een gashaard wil plaatsen dan dient men hiervoor een erkend installateur in de arm te nemen. In veel gevallen heeft het bedrijf dat gashaarden installateurs in dienst die bevoegd zijn om de installatie te verrichten. Aan de installatie zijn namelijk strenge wettelijke voorwaarden gesteld waaraan, in verband met de veiligheid, strikt aan dient te worden voldaan.

Gashaarden die werken op aardgas kunnen op het aanwezige aardgasnetwerk worden aangesloten. Een gastank voor de opslag van de brandstof is in een dergelijk geval dus overbodig. Bij gashaarden op propaan is dit echter juist wel het geval. Meestal werkt men met zogenaamde bulktanks waarin het propaangas veilig wordt opgeslagen. Deze bulktanks moeten op hun beurt ook aan strenge voorschriften voldoen en van tijd tot tijd gecontroleerd worden. Maar ook de gashaard zelf en de leiding moeten regelmatig door een erkend bedrijf worden gecontroleerd en onderhouden.

In vergelijking met haarden die gestookt worden op olie of steenkool zijn de gashaarden aanzienlijk vriendelijker voor het milieu. Er wordt bij de verbranding van het gas namelijk minder CO2 uitgestoten dan bij de verbranding van de overige fossiele brandstoffen.

Net als bij alle verbrandingsprocessen geldt, ook bij verbranding van gas, dat er voldoende zuurstof bij aanwezig dient te zijn. Is het zuurstofniveau te laag dan kan er zelfs het dodelijke koolmonoxide worden gevormd. De meeste haarden zijn daarom uitgerust met een speciale beveiliging die de gashaard uitschakelt op het moment dat er te weinig zuurstof aanwezig is.

samenom banner