Gasolie diesel

Gasolie staat ook bekend als diesel of dieselolie. Deze benamingen heeft de brandstof te danken aan de uitvinder van de dieselmotor Rudolf Diesel. Het is een aardolieproduct en dus opgebouwd uit ketens van koolwaterstoffen. Deze ketens zijn ontstaan uit sedimenten waarin veel organische stoffen zitten uit het geologische verleden en die onder hoge druk van bovenliggende bodemlagen min of meer zijn gekookt.

overstappen banner

Gasolie wordt gebruikt voor diverse dieselmotoren. Men komt deze tegen in onder andere de scheepvaart, zwaar wegtransport, landbouwvoertuigen, shovels, graafmachines en ook personenauto’s. Het is dus een veelgebruikte brandstof voor allerlei verschillende doeleinden.

De overheid heeft de gasolie al langere tijd geleden ontdekt als uitstekende bron van inkomsten. Zij heeft namelijk accijns ingesteld op de verkoop van gasolie. Hierbij worden er twee verschillende tarieven gehanteerd namelijk: een hoogtarief voor diesel die gebruikt wordt door het wegtransport en een veel lager tarief voor landbouwwerktuigen zoals tractoren. Het is niet toegestaan om de zogenaamde rode (landbouw) diesel) in een vrachtwagen of personenauto te gebruiken. De staat zou dan immers een heleboel accijnsinkomsten mis kunnen lopen wanneer iedereen dit zou doen.

Om te kunnen controleren of men wel de juiste diesel heeft gebruikt heeft men aan de diesel, die bestemd is voor gebruik in de landbouwvoertuigen, een orde kleurstof toegevoegd. Hieraan heeft deze dan ook zijn naam rode diesel te danken. Naast regelmatige controles van de douane op het misbruik van rode diesel vindt er in Nederland ook een controle plaats tijdens de APK keuring die de meeste auto’s elk jaar moeten ondergaan. Indien men wordt betrapt op het gebruik van de orde diesel dan kan men uiteraard een forse boete tegemoet zien.

samenom banner