Gasolie

Gasolie is een brandstof die ook wel bekend staat onder de naam dieselolie of kortweg diesel. Gasolie is een product dat afkomstig is uit aardolie. Zoals de naam al zegt wordt deze brandstof gebruikt in zogenaamde dieselmotoren. Gasolie heeft haar tweede benaming te danken aan de uitvinder van de dieselmotor: Rudolf Diesel.

overstappen banner

Men kan gasolie in twee soorten verdelen namelijk: de hoog- en laag zwavelige variant. Dieselolie staat in deze onderverdeling voor een handelsnaam voor gasolie met een laag zwavelgehalte.

Wanneer gasolie onder druk in aanraking komt met zuurstof zal er vanzelf een ontbranding plaatsvinden. Een dergelijke situatie wordt gecreëerd in de verbrandingsruimte van een dieselmotor op het moment dat er een inspuiting van gasolie plaatsvindt.

De mate waarin de gasolie onder deze omstandigheden overgaat tot zelfontbranding wordt het centaangetal genoemd. Dit is als het ware de graadmeter voor de kwaliteit van de gasolie en de snelheid waarmee er zelfontbranding kan plaatsvinden. Men kan stellen dat wanneer het centaangetal laag is dan zal er een tragere zelfontbranding plaatsvinden of, wanneer het centaangetal te laag is voor een bepaalde motor, zelf helemaal uitblijven.

Net als bij benzine het geval is zijn er ook verschillende soorten gasolie te verkrijgen. Het verschil zit hierbij niet enkel in het centaangetal maar ook in de viscositeit (stroperigheid) en de herkomst van de gasolie. Voor gebruik in auto’s of landbouwvoertuigen wordt er meestal een gasolie gebruikt met een centaangetal van ongeveer 50. Alleen zogenaamde biodiesel heeft een hoger centaangetal (70 tot 100) en is geheel of gedeeltelijk gemaakt van dierlijk vet of plantaardig olie.

Als brandstof in de scheepvaart gebruikt men een gasolie met een centaangetal dat lager ligt omdat daar meestal wordt gewerkt met hogere compressies en een lager toerental van de motoren. Het trager tot ontbranden van de gasolie is hier dus geen bezwaar.

samenom banner