Gasprijs

De prijs van aardgas wordt in ons land gekoppeld aan de prijs van olie. Met andere woorden: stijgt de olieprijs dan zal men ook voor het gebruik van een kubieke meter gas meer moeten gaan betalen. Een verbruiker van gas zal de veranderingen, die gekoppeld zijn aan de prijs van de olie, pas na enkele maanden merken omdat de gasprijzen slechts twee keer per jaar worden bijgesteld.

overstappen banner

Kent de olieprijs bijvoorbeeld gedurende enkele zomermaanden een forse stijging maar daalt deze weer in het najaar dan zal de consument per 1 januari van het nieuwe jaar rekening moeten houden met een stijging van de gasprijs. De daling van de olieprijs zal pas op 1 juli weer worden doorgevoerd.

Een groot nadeel van de koppeling van de prijs van aardolie aan die van het aardgas is dat men voor de productie van olie vaak afhankelijk is van leveranciers die zich in politiek onstabiele regio’s ergens ter wereld bevinden. De olieprijs kan dus door allerlei onverwachte gebeurtenissen veranderen waardoor ook de gasprijs erg instabiel wordt. Voorspelbaar is de prijs van olie, en dus ook van gas, niet wat voor consumenten weinig zekerheden kan bieden.

De enige mogelijkheid om zeker te zijn van een stabiele gasprijs is om bij de gasleverancier een contract af te sluiten waarin vast wordt gelegd dat men gedurende een vooraf afgesproken periode bij deze leverancier gas af zal nemen tegen een vaste prijs. Dit wil zeggen dat de gasleverancier gedurende die periode de prijs per kubieke meter gas niet mag wijzigen, ook niet wanneer de olieprijzen gaan stijgen (of dalen). Bij verwachte prijsstijgingen in de oliewereld kan dit een goede oplossing zijn voor de gasverbruiker maar wanneer de olieprijzen veel schommelen kan het ook nadelig uitpakken.

samenom banner