Gasprijzen

Aardgas is een fossiele brandstof die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt in bedrijven en huishoudens in Nederland. De prijs die men voor dit gas moet betalen is de laatste jaren fors gestegen en behoort ons land tot één van de landen van de Europese Unie die het meest betalen per M3 gas. De voorraad gas die Nederland rijk is heeft hier deze niet kunnen verlagen.

overstappen banner

De prijs voor het gas is de laatste jaren niet alleen maar sterk gestegen doordat de basisprijs voor de brandstof in de lift zat maar vooral ook door de steeds hoger wordende heffingen en de BTW die door de overheid worden geheven op aardgas. Deze heffingen en BTW liggen nu ongeveer 80 procent hoger dan het gemiddelde in de meeste andere landen van de Europese Unie. Enkel in landen als Denemarken, Zweden en Duitsland bedraagt de prijs voor gas hoger dan in ons land.

Het geleverde gas wordt afgerekend per kubieke meter (M3) gebruikt aardgas. Men betaald per maand een zogenaamd voorschot (dit is een schatting die gemaakt wordt door de leverancier van het gas eventueel verhoogd door de gebruiker) waarna er aan het einde van het verbruiksjaar een eindafrekening wordt opgemaakt. Op deze eindafrekening staan exact aangegeven hoeveel gas er gedurende het jaar is verbruikt. Het aantal kubieke meters gas wordt vervolgens vermenigvuldigd met de geldend gastarief. Over het bedrag dat hier uitkomt worden vervolgens de nodige heffingen en BTW berekend waardoor er uiteindelijk een totaal bedrag uitrolt.

Heeft men gedurende het jaar meer aan voorschotten betaald dan men aan gas heeft verbruikt dan zal de gasleverancier de verbruiker het te veel betaalde bedrag verrekenen met het eerst volgende nieuwe voorschot. Blijft er dan nog een bedrag over dan zal dit meestal aan de verbruiker worden terugbetaald.

samenom banner