Gastank

Een gastank is een reservoir waarin bepaalde soorten gas worden opgeslagen. Het kan hier om allerlei soorten gas gaan zoals zuurstof, propaan, butaan of aardgas. In de meeste gevallen wordt de opgeslagen stof onder druk gehouden om deze in een vloeibare toestand te houden. De stof zal dan weer zijn gasvormig worden wanneer de druk wegvalt. Zou men het gas niet onder druk houden dan zou het volume van de tank aanzienlijk groter moeten zijn om eenzelfde hoeveelheid gas te kunnen opslaan. Door het gas, in een stevige tank, samen te persen kan er meer van worden opgeslagen dan wanneer het in de toestand zou verkeren zoals het gebruikt wordt buiten de tank.

overstappen banner

Doordat de druk in een gastank vaak te hoog is om de stof direct bruikbaar aan een toestel, zoals bijvoorbeeld een kooktoestel of geiser, te leveren zal men er een zogenaamde drukregelaar op plaatsen. Deze zorgt ervoor dat er gas uit de gastank komt die bruikbaar is en dat de druk van binnen voldoende hoog zal blijven.

Er zijn allerlei soorten maten gastanks op de markt gebracht maar voor allemaal geldt dat ze aan strenge controle- en veiligheidseisen dienen te voldoen. Men wil immers niet het risico lopen dat er gas kan ontsnappen of dat de druk in de tank te hoog kan worden. Een dergelijke situatie zou namelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Of men nu een gastank in een auto of binnen- danwel buitenshuis als opslagtank wil aanleggen, het dient altijd door een erkende installateur te gebeuren. Dit is niet alleen verstandig omdat deze persoon weet hoe een dergelijke installatie in zijn werk dient te gaan, het is zelfs wettelijk verplicht. Net als voor de gastank zelf gelden er voor de installatie ervan een aantal controle- en veiligheidseisen waaraan men moet voldoen.

samenom banner