Gasverbruik berekenen

Gas is één van de fossiele brandstoffen die men gebruikt om het in een woning zo behaaglijk mogelijk te maken. Men verwarmt er immers niet alleen de woning en het badwater mee maar gebruikt het ook regelmatig om op te koken. Om het gasverbruik terug te kunnen dringen is het heel handig wanneer men weet hoe men het eigen verbruik van gas kan berekenen.

overstappen banner

Om deze berekening te kunnen maken is het nodig dat het volume van de te verwarmen ruimte bekend is. Dit kan men berekenen door van alle ruimtes in een woning de hoogte, de breedte en diepte met elkaar te vermenigvuldigen. Hierna telt men de uitkomsten van alle ruimtes bij elkaar op en heeft men het totaal volume in kubieke meters (M3).

Bij de berekening van het gasverbruik dient eveneens rekening te worden gehouden met het klimaat van het gebouw dat moet worden verwarmd. Uiteraard zal men in een koud klimaat veel meer gas moeten gebruiken om ruimtes te kunnen verwarmen dan wanneer dezelfde ruimtes zich in een warme omgeving zouden bevinden. In veel gevallen is het dan niet eens noodzakelijk dat men de verwarming aanzet. Verder bepaalt de hoogte van de thermostaat ook mede het totale gasverbruik.

Om een goede berekening te kunnen maken kan men gebruik maken van een gemiddeld verbruik dat voor huishoudens is berekend. Dit ligt op 1570 M3 per jaar. Vermenigvuldig dit met de geldende gasprijzen en houdt hierbij rekening met afwijkende omstandigheden zoals bijvoorbeeld een gezin met meer dan twee kinderen of een vrijstaande woning. Hiervoor geldt immers dat er meer gas verbruikt wordt om van hetzelfde comfort te kunnen genieten als een gemiddeld huishouden.

samenom banner