Gasverbruik gezin

Niet elk gezin is hetzelfde en dus ook niet elk gezin heeft dezelfde behoefte als het energie aangaat. Het is dus niet eenvoudig om een goed beeld te schetsen van het exacte gasverbruik van een gezin in Nederland. Wanneer men cijfers hierover publiceert dan gebruik men altijd gemiddelden. Dit betekent dat er altijd gezinnen zullen zijn dit boven of juist beneden het gemiddelde gasverbruik zitten.

overstappen banner

Niet alleen de samenstelling van het gezin maar ook het type woning waarin het gezin woont en de grootte van deze woning zijn bepalende factoren voor het uiteindelijke gasverbruik. Zo zal een groot gezin dat in een vrijstaand huis woont veel meer gas verbruiken dan een klein gezin dat zich in een klein appartementje in een flatgebouw heeft gevestigd.

Hierbij komen ook nog de energiebesparende maatregelen die een gezin kan treffen om hun gasverbruik omlaag te brengen. Dit kan men bijvoorbeeld doen door de thermostaat van de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten wanneer men niet thuis is, minder lang onder de douche te gaan en de woning goed te isoleren zodat er minder warmte naar buiten kan ontsnappen.

De laatste jaren zijn veel mensen zich steeds bewuster geworden van hun gasverbruik, mede door de hoge rekeningen aan het einde van het jaar, en willen daar verandering in brengen. In vergelijking tot drie decennia geleden is het verbruik van gas door een gemiddeld huishouden dan ook met ongeveer de helft gedaald.

Veel gezinnen hebben immers hun woningen beter geïsoleerd en hebben dubbel glas aangebracht waardoor er minder warme verloren gaat en de verwarming minder vaak hoeft te branden. Verder kiest men steeds vaker voor verwarmingsketels met een hoog rendement (zogenaamde Hoog Rendement- of HR-ketels) die meer warmte kunnen genereren uit een kleine hoeveelheid gas.

samenom banner