Gasverbruik

Aardgas is een fossiele brandstof die onder andere wordt gebruikt binnen huishoudens om op te koken en de woning mee te verwarmen. Het verbruik van gas is in vergelijking tot dertig jaar geleden ongeveer gehalveerd.

overstappen banner

Deze daling heeft te maken met een aantal factoren waaronder de betere isolatie van woningen. Verder spelen de minder koude winters van de laatste jaren eveneens een belangrijke rol bij het lagere gasverbruik,

De meeste woningen hebben vandaag de dag niet alle dubbel glas maar zijn ook voorzien van een goede spouw- en dakisolatie. Ongeveer de helft van alle woningen in ons land is inmiddels voorzien van minimaal twee vormen van isolatie. Bestaande woningen worden steeds beter geïsoleerd en nieuwe woningen moeten aan steeds strengere isolatie-eisen voldoen.

Dit alles in tegenstelling tot dertig jaar geleden toen het grootste deel van alle woning nog niet van deugdelijke isolatie was voorzien en slechts één op de drie huizen van dubbele beglazing was voorzien. Spouw- en dakisolatie gold in die tijd maar voor één op de vijf woningen.

Nu de huizen wel goed geïsoleerd zijn en men bovendien steeds bewuster met het gebruik van energie omgaat daalt het gasverbruik gestaag. Dit wil echter niet direct zeggen dat ook de gasrekening lager is geworden. De prijzen voor gas zijn immers de laatste jaren fors gestegen. Voor veel mensen is dit overigens een nieuwe reden om nog meer op het gasverbruik te gaan letten en waar mogelijk op te bezuinigen.

Het gasverbruik is tegenwoordig echter een stuk lager dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hier was echt een piek waar te nemen in het verbruik en wanneer men het gasverbruik uit die tijd zou omrekenen naar de prijzen van nu dan zou een gemiddeld huishouden een gasnota ontvangen van bijna duizend euro per jaar.

samenom banner