Gemiddeld energie verbruik

De hoogte van het verbruik van zowel gas als elektriciteit hangt van een groot aantal factoren af. Zo hebben de volgende factoren onder andere invloed hierop: – de grootte van de woning – de ligging van de woning, – het aantal bewoners van het huis – het verbruiksgedrag – de manier van verwarming – de mate waarin isolatie is aangebracht in de woning.

overstappen banner

Het is niet gemakkelijk om indicaties te geven voor het energieverbruik. Bovendien geven deskundigen op het gebied van energie en energieverbruik verschillende gemiddelde cijfers als het om het verbruik van energie gaat. Zo kunnen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek soms aanzienlijk afwijken van de cijfers die het NIBUD heeft berekend of van de verbruikscijfers van de energiebedrijven zelf.

Het verbruik van elektriciteit is hangt met name af van de grootte van het huishouden. Verder speelt de aanwezigheid van elektrische apparaten een belangrijke rol. Maar natuurlijk is ook de mate van zuinig met energie omgaan en de regelmaat waarmee er gebruik wordt gemaakt van de energieverbruikende apparaten van invloed.

Niet alle huishoudelijke en andere elektrische apparaten gebruiken evenveel stroom gedurende een gelijke gebruiksperiode. Maar ook niet in elk huishouden zal een bepaald apparaat even vaak worden gebruikt. Om een indicatie te kunnen krijgen over de hoogte van het elektriciteitsverbruik is het dus belangrijk te weten hoeveel een apparaat aan stroom verbruik en hoelang men een dergelijk apparaat gebruikt per jaar.

De hoogte van het verbruik van gas is met name afhankelijk van het type woning. Maar eveneens het aantal bewoners, de persoonlijke behoefte aan comfort en uiteraard het weer zijn hierop van invloed. Gas wordt immers met name gebruikt binnen een huishouden voor de verwarming van water of het verwarmen van een ruimte of zelfs de gehele woning.

samenom banner