Gemiddeld gasverbruik

Zou men het gasverbruik van nu gaan vergelijken met dart van zo’n dertig jaar geleden dan zou men zien dat men nu maar ongeveer de helft aan gas verbruikt. De oorzaak van deze sterke daling heeft te maken met de zachtere winters van de laatste decennia maar ook met het feit dat de huizen steeds beter worden geïsoleerd waardoor er minder warmte naar buiten kan ontsnappen en men dus steeds moet bijverwarmen.

overstappen banner

Een andere reden waarom het gemiddelde gasverbruik van een huishouden de laatste jaren is afgenomen kan worden gezocht in de energiezuigere apparaten om water mee te verwarmen. Door niet alleen de thermostaat lager te zetten maar ook door korter de warme kraan te laten lopen verbruikt men minder gas. De laatste tijd zijn steeds meer mensen zich bewust geworden van hun gasverbruik en proberen daar verandering in aan te brengen. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu maar ook voor hun gasnota die aan het einde van het jaar een lager eindbedrag laat zien.

Men mag uitgaat van een gemiddeld verbruik van een huishouden van 1850 m3 gas per jaar. Dit is een gemiddeld dus er kunnen afwijkingen voordoen wanneer men bijvoorbeeld in een vrijstaand huis woont of juist omringd wordt door appartementen in een flatgebouw. De vrijstaande woning zal boven het gemiddelde uitkomen terwijl de bewoner van de flat juist weer minder gas heeft verbruikt gedurende een jaar.

De samenstelling van een huishouden heeft eveneens invloed op het gasverbruik en kan dus ook een oorzaak zijn dat men meer of minder aan gas moet betalen dan het gemiddelde. Huishoudens van één of twee personen verbruiken uiteraard aanzienlijk minder gas dan een gezin met kinderen.

samenom banner