Gemiddeld stroomverbruik

Hoe hoog het verbruik van stroom is hangt van een aantal verschillende factoren af. De volgende factoren hebben hier onder andere invloed op: – de grootte van het huis. – de ligging van het huis. – het aantal personen dat in het huis woonachtig is – het verbruiksgedrag van de bewoners – de manier waarop de woning wordt verwarmd. – de mate waarin het huis is geïsoleerd.

overstappen banner

Een indicatie te geven voor het stroomverbruik is niet altijd gemakkelijk. Bovendien geven deskundigen op het gebied van stroom en het stroomverbruik verschillende gemiddelde cijfers als het om het verbruik van stroom gaat. Zo kunnen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in sommige gevallen fors verschillen van de cijfers die het NIBUD heeft berekend.

Het verbruik van stroom hangt vooral af van de grootte van het huishouden. Hierbij speelt de aanwezigheid van elektrische apparaten een cruciale rol. Maar uiteraard is ook de mate waarin men zuinig met stroom omgaat en de frequentie waarmee van de elektrische apparaten gebruikt worden van invloed.

Niet elk huishoudelijk en andere elektrische apparaat gebruikt evenveel stroom gedurende een gelijke tijdspanne. Maar eveneens zal een bepaald apparaat niet in alle huishoudens even vaak worden gebruikt. Om een indicatie te kunnen geven over de hoogte van het verbruik van stroom is het dus belangrijk te weten hoeveel een apparaat aan stroom verbruik en hoelang een dergelijk apparaat wordt gebruikt gedurende een jaar.

Verwacht wordt dat men in de nabije toekomst steeds meer groene stroom, deze is afkomstig van schone en duurzame bronnen, zal gaan gebruiken en dat het verbruik van grijze stroom juist zal afnemen. Dit is goed nieuws voor het milieu en waarschijnlijk ook voor de portemonnee van de consument omdat de installaties om groene stroom mee op te wekken dan eveneens goedkoper geproduceerd kunnen worden.

samenom banner