Gesloten gashaard

Aan het installeren vban en gesloten gashaard zijn wettelijke eisen gesteld. De installatie mag daarom alleen gebeuren door een erkend installateur. Hierbij dient men zich nauwkeurig aan de voorschriften te houden en voldoen de gasvoorzieningen aan alle voorwaarden.

overstappen banner

De beveiligingen die tijdens de fabricage van een gesloten gashaard zijn aangebracht mag men nooit verwijderen of veranderen. Deze mogen evenmin worden uitgeschakeld of worden overbrugd zelfs niet op het moment dat zich een storing voordoet. Voor de gesloten gashaard wordt opgeleverd dient de installateur de installatie getest te hebben op een juiste werking.

Een gesloten gashaard mag nooit als open haard worden gebruikt. Dit kan namelijk gevaar opleveren. Zelfs bij het uitvoeren van een controle moet de gashaard gesloten zijn en blijven.

De gesloten gashaard functioneert onafhankelijk van de ruimte waarin deze in geplaatst. Er dienen wel voldoende aan- en afvoerkanalen aanwezig te zijn voor de toevoer van lucht en de afvoer van verbrandingsgassen.

Door verbranding van gas ontstaat er warmte, deze warmte wordt de gashaard aan de omgeving afgegeven. Men moet dus voorkomen dat er dichtbij een gesloten gashaard geen brandbare objecten staan. De haard mag zelf ook niet te dicht bij wanden worden gezet omdat dit eveneens gevaarlijke situaties kan opleveren.

Een gashaard die gesloten is heeft weinig warmteverlies en dus een tamelijk hoog rendement. Dit is dus een voordeel maar bij de verbranding van gas ontstaat er naast water ook CO2 en dat is schadelijk voor het milieu ( een nadeel dus). Toch is de CO2-uitstoot van gas aanzienlijk minder dan van bijvoorbeeld de verbranding van steenkool of aardolie.

samenom banner