Groen gas

Groen gas of te wel biogas

Groen gas, ook wel biogas genoemd, bestaat net als aardgas uit een mengsel van methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Dit groene gas is dus heel goed als brandstof te gebruiken. Doordat het biogas als een duurzame vorm van energie wordt beschouwd mag men het ook groen gas noemen.

overstappen banner

 

Hoe ontstaat groen gas?

Het ontstaan van het groene gas gebeurt doordat anaerobe bacteriƫn organische stoffen afbreken. Anaeroob betekent dat het proces plaatsvindt zonder dat er lucht bij komt.

 

Voordeel van groen gas?

Het grote voordeel van het gebruik van groen gas is dat de concentratie van het broeikasgas CO2 niet wordt verhoogd door de verbranding ervan. De CO2 die door de bacteriƫn wordt verteerd en wordt uitgestoten is namelijk eerst door de planten eerst uit de lucht opgenomen. Bij voldoende licht nemen planten namelijk CO2 op uit hun omgeving.

 

Groen gasGroen gas stoffen

Groen gas kan worden gevormd door het afbreken van verschillende stoffen ontstaan er ook verschillende soorten groen gas die elk zijn genoemd naar de herkomst van de te verteren stoffen. Zo kent men onder ander stortgas dat wordt gewonnen op afvalstortplaatsen terwijl het groene gas uit waterzuiveringen en slibvergisters als rioolgas kan worden aangeduid. Een andere manier om groen gas te vormen is door organisch afval en mest te vergisten.

In Nederland wordt het groene gas met name gebruikt als brandstof om elektriciteit mee op te wekken. Maar het kan ook worden opgewerkt tot het de aardgaskwaliteit heeft bereikt en dan worden aangeboden via het aardgasnet. Onterecht wordt vaak alleen dit opgewerkte biogas als groen gas aangemerkt terwijl in feite al het gas dat een biologisch oorsprong heeft als zodanig mag worden beschouwd.

samenom banner