Groene energie

De term groene energie zegt al iets over de aard van de energieopwekking. Deze is namelijk niet, of minder schadelijk, voor het milieu waarin men leeft en het klimaat op de hele aarde. Wanneer er energie wordt opgewekt door verbranding van zogenaamde fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld aardgas, aardolie en kolen, dan is er sprake van grijze energie.

overstappen banner

Bij het opwekken van grijze energie vindt er een chemische verbrandingsreactie plaats waarbij niet alleen warmte en water maar ook het schadelijke broeikasgas CO2 vrijkomt. Een teveel aan dit gas zorgt ervoor dat de aarde steeds meer opwarmt en dat er ongunstige klimaatveranderingen zullen ontstaan.

Bovendien is door het veelvuldig gebruik van de fossiele brandstoffen de aarde zover leeggeroofd dat deze brandstoffen steeds schaarser zijn geworden en binnen afzienbare tijd zelfs op dreigen te raken wanneer er niet snel goede alternatieven beschikbaar zullen zijn.

Nationaal en internationaal wordt er dan ook van alles gedaan om de ontwikkeling, het verbeteren en het gebruik van schone en duurzame groene energie te bevorderen. Dit gebeurt onder andere doordat overheden investeert in groene energieprojecten zoals bijvoorbeeld windmolenparken en zonnecentrales. Voor particulieren en bedrijven worden er fiscale voordelen en subsidies in het vooruitzicht gesteld wanneer zij groene energie gaan produceren en/of gebruiken.

Op internationaal gebied worden er bovendien afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen en het gebruik van groene energie aan te moedigen. Steeds meer energiebedrijven zijn daarom overgegaan om hun klanten, naast de grijze energie, ook groene energie aan te bieden. Dit gebeurt soms tegen een iets hogere prijs maar het komt ook voor dat energiebedrijven de groene energie juist voordeliger aanbieden om deze nog aantrekkelijker te maken voor de consument.

samenom banner