Houtverbranding

Houtverbranding kan voordelen bieden

Houtverbranding wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast, maar waarom eigenlijk? Hout kan in verschillende vromen worden gebruikt als brandstof. Naast de welbekende houtblokken, houtbriketten, houtpellets zijn er ook houtsnippers die verbrand kunnen worden ten behoeve van de verwarming van een woning of ruimte.

overstappen banner

 

Houtverbranding leidt tot een verbrandingsreactie

Bij het verbranden van hout vindt er een zogenaamde verbrandingsreactie plaatst. Dit wil zeggen dat het hout een reactie aangaan met zuurstof (O2) welke in gang wordt gezet door vuur. Na het aansteken van het hout zal dit tot as, water en CO2 verbranden. Wanneer er te weinig zuurstof aanwezig is bij de houtverbranding dan bestaat de kans dat er het zeer giftige koolmonoxidegas (CO) ontstaat.

 

Houtverbranding vroeger

Houtverbranding is niet enkel iets van deze tijd, al duizenden jaren lang gebruikt men hout voor verwarming zowel binnen als buiten een woning. Door de opkomst van de centrale verwarming, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, is in huishoudens het gebruik van hout voor verwarming aanzienlijk teruggelopen.

 

Houtverbranding tegenwoordig

De houtverbranding is vandaag de dag enkel om de energierekening te kunnen verlagen. De energieprijzen zijn namelijk fors gestegen de laatste jaren waardoor het voor steeds meer mensen lonend is om hout te gaan stoken in een kachel of een haard.

 

HoutverbrandingHoutverbranding en het milieu

Zeker wanneer men het hout gratis kan krijgen is houtverbranding een goed alternatief voor de centrale verwarming. Bovendien stookt men met hout CO2-neutraal. Met andere woorden: er woord evenveel CO2 uitgestoten door de verbranding van hout als het hout uit de lucht heeft opgenomen. Een centrale verwarming gebruikt niet alleen aardgas (een fossiele brandstof die zogenaamde broeikasgassen uitstoot bij verbranding) maar ook elektriciteit waarvoor eveneens fossiele brandstoffen worden verbrandt om dit op te wekken.

Een nadeel van houtverbranding is dat men vaak een aanzienlijke voorraad hout moet opslaan wat veel plaats kan innemen. Verder is het zagen en hakken van stookhout vaak erg arbeidsintensief.

samenom banner