Infrarood terrasverwarming

Een elektrische terrasverwarmer is voorzien van zogenaamde infraroodlampen. Deze zijn op hun beurt weer onder te verdelen twee soorten namelijk: in kort- en langgolvige lampen. Doordat de korte golflampen meer warmte afgeven zijn ze efficiënter dan de lange golflampen. In de meeste gevallen hebben elektrische terrasverwarmers een vermogen dat ligt tussen de 0,75 en 2 kW en een efficiënt verwarmingsoppervlak (dit wil zeggen het oppervlak dat door de terrasverwarmer zal worden verwarmd) tussen de 5 en 16 kubieke meter. Dit staat gelijk aan een gemiddeld vermogen van 0,131 kW (131 Watt) per vierkante meter.
Infrarood terrasverwarmers hebben in de regel een kleiner efficiënt verwarmingsoppervlak ten opzichte van gasgestookte terrasverwarmers waardoor vaak het aantal elektrische terrasverwarmers hoger wordt naarmate het terrasoppervlak toe zal nemen.

overstappen banner

Ondanks dat bij een infrarood terrasverwarmer geen sprake is van een verbranding heeft een op gas gestookte terrasverwarmer gemiddeld een lagere uitstoot van CO2 (ongeveer de helft lager). De belangrijkste reden die hiervoor gegeven kan worden is dat er veel CO2 vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit (dus de primaire energieproductie). Wanneer men uitgaat van het maximale vermogen evenals van het (efficiënte) verwarmingsoppervlak van een terrasverwarmer dan gebruiken op gas gestookte terrasverwarmers dus minder energie.

Het hoge energie verbruik van de infrarood terrasverwarmers is dan ook de belangrijkste reden waarom maar weinig particulieren een dergelijke verwarmer aanschaffen. Voor een relatief klein terras is het verbruik van een infrarood terrasverwarmer toch dusdanig hoog dat dit een ware aanslag zal zijn voor de energienota. Een horecagelegenheid kan daarentegen de gemaakte kosten deels aftrekken van de belastingen en voor het overige deel doorberekenen aan de klanten.

samenom banner