Inleveren lege batterijen

Zo’n anderhalf jaar geleden werd het in Nederland verplicht om op alle verkooppunten van batterijen de consument de gelegenheid te bieden deze daar ook leeg weer in te leveren voor hergebruik. Alle lege batterijen die door consumenten worden gebruikt mogen op de verzamelplaatsen ingeleverd worden, de stichting batterijen, afgekort Stibat haalt de batterijen bij de verzamelpunten op.

overstappen banner

Het recyclen van de lege batterijen wordt op deze manier op een verantwoorde wijze gedaan, de batterijen worden steeds minder vaak bij het afval gegooid. Om de mensen aan te moedigen mee te verzamelen worden er veel acties gehouden waarbij prijzen gewonnen kunnen worden bij het inleveren van een x-aantal lege batterijen. Om zoveel mogelijk mensen bij het inleveren van lege batterijen te betrekken staan verzameltonnen en verzamelboxen in veelwinkels, basisscholen en op campings. Maar ook als er geen verzamelbox aanwezig is in een winkel die batterijen verkoopt is de winkelier verplicht de lege batterijen aan te nemen. Andere plaatsen waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden zijn de chemokar en de milieustraat.

Mensen die veel batterijen gebruiken binnen hun beroep of bedrijf moeten deze zelf aanleveren bij het klein chemisch afvalpunt van de gemeente. In sommige gemeenten worden geen batterijen van groot verbruikers aangenomen, in dit geval moet men zelf de hulp inroepen van een inzamelaar met een erkende inzamelvergunning. Zowel de gemeente waar men de lege batterijen wel kan inleveren als de professionele inzamelaar kunnen wel eisen stellen aan de verpakking en de hoeveelheid van de lege batterijen die men inlevert.

samenom banner