Installeren CV-ketel

De installatie van een CV-ketel is een klus die uitgevoerd dient te worden door een persoon die zowel over het nodige technisch inzicht als over voldoende vaardigheden beschikt. In de meeste gevallen is dit een erkend installateur en geen doe het zelver die zo nu en dan eens een karweitje uitvoert in en om het huis.
In een aantal gevallen is men zelfs verplicht om de installatie van de CV-ketel over te laten aan een deskundige installateur die bovendien over de benodigde papieren beschikt. Hierbij kan men denken aan een aantal verzekeraars die, omwille van de veiligheid, zelfs eisen dat het installeren worden gedaan door een erkend installateur. Maar ook de fabrikant van de CV-ketel kan een dergelijke eis verbinden aan de garantievoorwaarden. Wanneer namelijk de CV-ketel niet op de juiste wijze is geïnstalleerd dan kan de garantie geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

overstappen banner

Doordat men werkt met een verbrandingsproces, van aardgas of stookolie, is het enorm belangrijk dat de CV-ketel op een correcte wijze is aangesloten op de brandstofleidingen die deze brandstoffen aanvoeren. Hierbij sluit men lekkage en de daarmee samenhangende problemen en risico’s zoveel mogelijk uit.

Een andere reden waarom men het installeren van de CV-ketel aan een expert over moet laten is dat men in een aantal gevallen bepaalde onderdelen van de installatie kan gaan hergebruiken zoals bijvoorbeeld het expansievat of de doorvoerleidingen in het dak.

De belangrijkste reden voor een groot aantal mensen om geen installateur in de arm te nemen maat de klus zelf te klaren is dat men denkt geld te kunnen besparen. Dit is niet altijd het geval want wanneer er door een ondeugdelijke installatie van de CV-ketel schade ontstaat is men slechts deels of wellicht geheel niet verzekerd en heeft men vaak ook minder of geen recht op garantie van de fabrikant.

samenom banner