Kachelhout

Kachelhout kopen

Wil je Kachelhout kopen? Een kachel stoken met hout is niet alleen gezellig maar kan ook een flinke besparing op de energienota betekenen. Men hoeft op momenten dat de kachel brandt meestal geen andere verwarmingstoestel te gebruiken. Dit bespaart dus gas en/of elektriciteit. Om te kunnen besparen dient men er wel vanuit te gaan dat het kachelhout gratis is of zeer weinig kost. Koopt men kachelhout dan kunnen de kosten aanzienlijk oplopen wat het voordeel teniet zal doen.

overstappen banner

 

Gratis Kachelhout

Voor het vinden van gratis kachelhout kan men zowel advertenties in kranten als die op het internet uitpluizen. Al snel zal men merken dat er op tal van plaatsen kachelhout wordt aangeboden waarvoor men niets hoeft te betalen. Vaak dient men het hout wel zelf op te halen en/of het zelf nog in blokken zagen of klieven.

 

KachelhoutKosten Kachelhout

Wanneer men toch hout voor de kachel wil gaan kopen dan kan men in het algemeen stellen dat wanneer men het kachelhout, als het ware, direct in de kachel kan leggen dan zal men daar meer voor betalen dan voor een boomstam die men zelf nog helemaal moet verwerken tot stookhout.

Het kachelhout dat men wil gebruiken dient een vochtpercentage van minder dan 20 procent te hebben. Is dit percentage namelijk hoger dat zal het hout niet alleen slecht branden maar ook minder warmte afgeven en veel rook veroorzaken. Verder mag het kachelhout geen verfresten of andere stoffen bevatten die schadelijke gassen kunnen vormen tijdens het verbrandingsproces.

 

Kleine blokken Kachelhout

Het hout dat men in een kachel gaat stoken dient doorgaans in iets kleinere blokken gezaagd of gehakt te worden omdat de meeste vulopeningen van kachel anders te klein zullen zijn. Het maakt hierbij echter niet uit welke houtsoort men gebruikt. Wel kan men stellen dat hard hout langer brandt en mooiere vlammen geeft terwijl zacht hout veel warmte afgeeft.

samenom banner