Kernenergie

Kernenergie is een manier om energie op te wekken door gebruik te maken van kernreacties. Dit zijn chemische reactie waarbij atoomkernen betrokken zijn. Bij deze reacties komt er sowieso energie in de vorm van warmte vrij die in een kerncentrale kan worden omgevormd tot bruikbare elektriciteit. Men maakt hierbij dan gebruik van stoom die door turbines en generatoren zal worden omgezet in stroom voor het openbare lichtnet.

overstappen banner

Doordat de kerncentrales geen CO2 uitstoten noemen de voorstanders dit de meest ideale energiebron. Gezien de klimaatverandering en en alle negatieve defecten dit met zich meebrengt ligt een dergelijke redenatie erg voor de hand. Toch komt er wel degelijk CO2 bij alle processen rondom kernenergie vrij, zoals bijvoorbeeld bij het winnen van uranium, het vervoer van de kernbrandstof en het kernafval maar ook bij de bouw en de sloop van een kerncentrale.

Hierbij zijn de andere ernstige nadelen van kernenergie nog niet eens ter sprake gekomen. Kerncentrales zullen namelijk nooit echt veilig zijn. Er kunnen zich altijd gruwelijke ongelukken zoals in Tsjernobyl voordoen omdat deze niet uit zijn te sluiten. Bovendien is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het hoogradioactieve kernafval dat zich nog steeds blijft ophopen. Verder kan het kernafval als grondstof worden gebruikt voor het produceren van kernwapens.

De kosten die verbonden zijn aan kernenergie zijn torenhoog. Zou men namelijk eerlijk voor alle gemaakte kosten betalen die met de kernenergie te maken hebben dan zou kernenergie veel duurder zijn dan nu het geval is en dan bijvoorbeeld voor de schone, en veiligere, windenergie moet worden betaald.

Een belangrijkere reden om geen kernenergie te gaan gebruiken is dat kernenergie niet nodig is. Men kan namelijk verstandiger met energie omgaan waardoor men er aanzienlijk minder van nodig heeft. Er zijn inmiddels voldoende schone manieren om energie op te wekken.

samenom banner