Kleine windturbine

De fossiele brandstoffen raken steeds verder op en men is dus steeds vaker op zoek naar manieren om energie op te wekken zonder deze brandstoffen aan te hoeven spreken. Een van de mogelijkheden is het gebruik van een windturbine om windenergie mee op te wekken en deze om te zetten in elektriciteit.

overstappen banner

Naast de grote windparken, waar grote groepen gigantische windturbines worden gebruikt, willen ook steeds meer bedrijven en particulieren zelf in hun energiebehoefte kunnen voorzien op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Op die manier zijn ze immers minder of geheel niet meer afhankelijk van de grote energieleveranciers en draagt dit bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO@.

Men kan windturbines plaatsen op het dak, in een tuin of aan een gevel bevestigen. Uiteraard is de plaatsbepaling afhankelijk van de situatie ter plekke en de regels die de plaatselijke overheid hiervoor heeft opgesteld. In de meeste gevallen heeft men namelijk een vergunning nodig voordat men kan overgaan tot het plaatsen van een kleine windturbine. De gemeente zal eerst moeten beoordelen of de plaatsing van een kleine windturbine past binnen haar bestemmingsplan. De regels die hiervoor gelden kan elke gemeente voor zich bepalen.

Welke kleine windturbine men gaat plaatsen is afhankelijk van het vermogen dat deze kan leveren en de behoefte aan energie die dient te worden bevredigd hiermee. Men dient er rekening mee te houden dat de aanschaf van een kleine windturbine een aanzienlijk bedrag zal gaan kosten. Om het gebruik van duurzame energie echter aan te moedigen heeft de overheid een aantal fiscale voordelen en subsidies in het vooruitzicht gesteld in de hoop dat er toch steeds meer bedrijven en particulieren zullen overstappen op deze vorm van energieopwekking. Zo heeft men de investering dus veel eerder terugverdiend.

samenom banner