Koop duurzame energie

Bij steeds meer energieleveranciers kan men niet alleen de conventioneel opgewekte energie afnemen maar ook voor de groene variant kiezen. Deze zogenaamde grijze energie wordt opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen. Groene energie is een vorm van energie die is opgewekt met behulp van duurzame (onuitputtelijke) energiebronnen. Voorbeelden van dergelijke duurzame energiebronnen zijn onder andere water-, wind en zonne-energie.

overstappen banner

Een ander voordeel van de meeste soorten duurzame energie is bovendien dat ze ook erg milieuvriendelijk zijn. Er ontstaan bij het opwekken van de energie namelijk weinig of zelfs helemaal geen restproduct dat een vervuilend effect heeft op het milieu of belastend is voor het klimaat. Het meest bekend is wellicht wel CO2, kooldioxide, een zogenaamd broeikasgas dat mede zorgt voor het welbekende broeikaseffect en dus voor het opwarmen van de aarde.

Het is voor het milieu en het klimaat dus erg belangrijk dat energieverbruikers juist voor de groene energie kiezen. Ze kunnen besluiten om deze energie zelf op te gaan wekken door de aanschaf van bijvoorbeeld een windmolen, een zonnepaneel, een zonnecollector of een warmtepomp. Vindt men een dergelijke investering echter te hoog of heeft men niet de mogelijkheid een installatie voor groene energie te plaatsen dan kan men deze schone energie ook kopen bij het energiebedrijf.

Dit wil echter niet zeggen dat er speciaal voor deze klanten een apart energienetwerk is opgezet waarlangs alleen maar groene energie wordt getransporteerd. Men neemt echter op de normale manier de energie af maar is ervan verzekerd dat het energiebedrijf een bepaald deel van de geproduceerde energie ook daadwerkelijk op een duurzame en schone wijze opwekt. Wanneer men dus wil investeren in de toekomst kan men dus stellen: koop duurzame energie.

samenom banner