Kosten kWh

De kosten die men voor het energieverbruik moet betalen zijn voor de meeste mensen niet eenvoudig te berekenen. Veel mensen nemen daarom vaak de rekening van het voorgaande jaar en vervangen de energieprijs van toen door de huidige tarieven van de energieleverancier. Men krijgt op die manier een aardig beeld van de te verwachten nota.

overstappen banner

Een ander voordeel van het gebruik van een oude nota is dat men goed op de hoogte is van alle extra kosten en heffingen die voor het leveren van energie in rekening worden gebracht aan de consument. Het is namelijk niet zo dat men alleen de verbruikte kilowatts van het afgelopen jaar dient te betalen. Hier komen onder andere ook nog service- en transportkosten bij. Bovendien zal men over elke kWh die men heeft verbruikt nog een percentage BTW moeten betalen waardoor de uiteindelijke prijs per 1 kWh nog verder zal oplopen.

In Nederland kost het opwekken van 1 kWh ongeveer 14 eurocent wanneer men dit in een conventionele elektriciteitscentrale opwekt. Gebruikt men echter windenergie om elektriciteit op te wekken dan zal men voor 1 kWh 5 tot 8 eurocent moeten rekenen. Bij deze bedragen komen dan nog de extra kosten, heffingen en belastingen.

Niet iedereen is in het bezit van een oude energienota of de oude nota voldoet niet meer aan de huidige situatie. Wanneer men niet urenlang moeilijke berekeningen wil gaan uitvoeren kan men ook op het internet terecht voor een beetje hulp. Hier zijn namelijk handige rekenhulpen te vinden waarop men een indicatie kan uitrekenen van het te verwachten energieverbruik en wordt het dus eenvoudiger om te berekenen hoe hoog het bedrag op de eindafrekening van energie zal worden.

samenom banner