Kosten verbruik

Onder kosten voor het verbruik van elektriciteit vallen niet alleen de daadwerkelijke verbruikskosten per kwh maar ook het zogenaamde vastrecht en allerlei servicekosten. Met andere woorden: ook al verbruikt men geen elektriciteit dan zal men toch een minimaal bedrag aan de elektriciteitsleverancier dienen te voldoen om aangesloten te mogen zijn op het energienetwerk.

overstappen banner

Bij het verbruik van elektriciteit is het verbruik met name afhankelijk van de grootte van het huishouden. Het verbruik van een huishouden wordt vooral bepaald door het aantal elektrische apparaten waarvan gebruik wordt gemaakt en in welke mate dit gebeurt. Ieder huishouden in Nederland krijgt een keer per jaar van de belastingdienst een bedrag terug op de elektriciteitsrekening. Voor dit jaar (2010) is dit bedrag (energieheffing) per huishouden vastgesteld op € 379,16. Het gemiddelde verbruik aan elektriciteit in Nederland per huishouden ligt op 3.430 kWh gerekend over een jaar.

Maar naast de gewone (grijze) stroom bieden veel energieleveranciers vandaag de dag ook groene stroom aan. Dit is elektriciteit die is opgewekt uit bronnen die minder, of helemaal geen, CO2 uitstoot veroorzaken. Voorbeelden van groene energie zijn: wind-, zonne- en waterkrachtenergie. Per energiebedrijf kan er een verschil zijn tussen de prijzen van de grijze- en de groene elektriciteit. Zo kan het ene bedrijf de grijze stroom tegen een hoger tarief aanbieden terwijl de concurrent juist weer voordeliger is met de prijs van de groene elektriciteit.

Een ander verschil dat men tussen verschillende elektriciteitsbedrijven kan waarnemen zijn de prijzen die worden gerekend wanneer een consument stroom gedurende een bepaalde tijd tegen een vast tarief afneemt en het zogenaamde variabele tarief. Elk bedrijf bepaalt immers of men de stroomprijs koppelt aan de prijs van ruwe olie of juist niet. Bovendien kan men niet bij elke elektriciteitsleverancier gebruikt maken van een variabel contract dat meestal wel aan de olieprijzen is gekoppeld.

samenom banner