Kosten warmtepomp

Hoewel de aanschaf van een warmtepomp een aanzienlijk bedrag per jaar aan energiekosten kan besparen, men er het milieu mee ontziet omdat er minder uitstoot van CO2 plaatsvindt en de overheid ook nog eens een subsidie en fiscale voordelen in het vooruitzicht stelt, is een dergelijke investering meestal toch een belangrijke beslissing waarover men niet zomaar even beslist.

overstappen banner

Een warmtepomp die op gas wordt gestookt kost al snel zo’n zeven duizend euro (dit zijn de goedkoopste varianten) en voor een individuele warmtepomp geschikt voor de zogenaamde Lage Temperatuur Verwarming (LTV) zal al snel 5 tot 9 duizend euro gaan kosten per woning. Deze kosten zijn overigens exclusief de vloer- of wandradiatoren en de installatie van het geheel.

De overheid heeft echter vanaf het najaar 2008 een subsidie in het leven geroepen die deze kosten omlaag moeten brengen. Op deze manier wil de overheid het gebruik van duurzame energie bevorderen en voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar maken. Voor de subsidieregeling Duurzame warmte heeft men bijvoorbeeld 66 miljoen euro vrijgemaakt. Tot en met het jaar 2011 kan men nog een dergelijke subsidie aanvragen.

Naar verwachting zullen in de nabije toekomst de kosten voor de aanschaf van een warmtepomp aanzienlijk dalen. Dit heeft te maken met de steeds groter wordende vraag naar middelen om duurzame energie mee op te wekken en op die manier het milieu te ontzien. Vandaag de dag is de aanschaf van een installatie weliswaar een grote investering maar zijn de onderhouds- en energiekosten aanzienlijk lager dan wanneer men een conventionele centrale verwarmingsketel gebruikt voor de verwarming van een woning.

samenom banner