Kosten windenergie

Op de meest gunstige plaatsen voor windenergie, zoals bijvoorbeeld aan de kust, kan een moderne windturbine al elektriciteit leveren tegen een prijs van ongeveer vijf eurocent per kilowattuur. Naarmate men verder landinwaarts de turbine zou plaatsen zou de energieprijs op kunnen lopen tot zo’n acht eurocent per kilowattuur.

overstappen banner

Wanneer men de kosten van windenergie gaat vergelijken met energie die gewonnen wordt met behulp van fossiele brandstoffen, zoals gas of steenkool, dan ziet men dat de kosten van de elektriciteit die met behulp van de fossiele brandstoffen wordt gewonnen ongeveer vier eurocent per kilowattuur bedragen. Momenteel is het dus nog steeds goedkoper om op de conventionele manier elektriciteit op te wekken. De reden waarom men echter steeds vaker overstapt op windenergie is het opraken van de fossiele brandstoffen en het vervuilende effect van de verbranding van deze brandstoffen op het milieu.

De verwachting is echter dat door moderne en hogere turbines te plaatsen de prijs van windenergie in de toekomst nog verder omlaag gebracht kan worden. Momenteel lijkt de elektriciteit die in de conventionele centrales wordt opgewekt nog financieel aantrekkelijker dan wanneer deze afkomstig is van windenergie. Dit is echter niet helemaal juist omdat er op de elektriciteit die afkomstig is uit de centrales gestookt op fossiele brandstoffen een hogere belasting wordt geheven dan op schone energie waartoe windenergie ook behoort. De verwachting voor de toekomst is bovendien dat de prijzen voor de fossiele brandstoffen alleen maar op zullen lopen waardoor de elektriciteit die hiermee wordt gewonnen ook automatisch duurder zal worden.

Het aanleggen van windparken kost veel geld. Om het gebruik van windenergie echter aan te moedigen heeft de overheid de nodige subsidies in het leven geroepen, zowel voor bedrijven als voor particulieren wordt op deze manier de overstap naar deze duurzame vorm van energiewinning een stuk aantrekkelijker gemaakt.

Het plaatsen van een windmolen of een windmolenpark kan aanzienlijk in de papieren gaan lopen, zowel voor particulieren die slecht een klein exemplaar willen plaatsen om in hun eigen energiebehoefte te kunnen voorzien als de commerciële organisaties die grote windmolenparken op willen zetten.

De overheid vindt het echter van groot belang dat er een steeds groter deel van het totale energieaanbod afkomstig is van duurzame energiebronnen zoals windenergie. Om het voor burgers en bedrijven aantrekkelijker te maken om over te stappen op groene windenergie heeft zij verschillende subsidies en belastingvoordelen in het vooruitzicht gesteld.

De kosten die de investering in een windmolen of een windmolenpark met zich meebrengen kunnen door deze maatregelen aanmerkelijk omlaag worden gebracht. Hierbij komt overigens ook nog dat de kosten van elektriciteit, die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, elk jaar hoger worden. Niet alleen de aardolieprijs wordt steeds hoger maar ook de extra opgelegde belastingen worden van tijd tot tijd verhoogd. Een investering is op deze manier steeds sneller terugverdiend.

In vergelijking met de kosten voor grijze energie zijn de kosten die windenergie met zich meebrengt nu al aanzienlijk lager omdat men bovendien te maken krijgt met zogenaamde maatschappelijke kosten. Hiermee worden kosten bedoeld die worden gerekend wanneer men bijvoorbeeld gezondheidklachten krijgen en behandeld moet worden door de gevolgen van bijvoorbeeld de vervuiling die optreedt na het verbranden van fossiele brandstoffen. Maar ook schade aan het milieu of het klimaat behoren tot de maatschappelijke kosten. Windenergie brengt echter nauwelijks maatschappelijke kosten met zich mee. De kosten die door de conventionele energiewinning worden veroorzaakt worden echter uit zoveel verschillende potjes betaald dat het niet precies duidelijk is hoeveel ze exact bedragen.

samenom banner