Kosten zonne-energie

Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak om meer en meer gebruik te moeten maken van schone en duurzame vormen van energie. Zonne-energie is er hier één van. Maar hoewel de zon voor iedereen gratis schijnt wil dit niet zeggen dat de productie van zonne-energie ook geen kosten met zich mee zal brengen.

overstappen banner

Om genoeg energie op te kunnen wekken is het nodig dat men meerdere zonnepanelen installeert. Wanneer men ervan uitgaat dat er zo’n 10 zonnepanelen nodig zijn om in ongeveer 40 procent van de energiebehoefte van een gemiddeld huishouden te kunnen voorzien. Wat deze panelen exact kosten hangt onder andere af van het formaat van de zonnepanelen en het rendement dat men er van mag verwachten. In de regel kan men stellen dat er zo’n 900 tot 1300 euro per paneel zal moeten worden betaald. Hierbij kunnen echter nog de kosten komen die men moet maken voor de installatie en voor de aanschaf van eventuele dragers voor plaatsing van de panelen op een plat dak.

Zonnecollectoren hebben een aanschafprijs die ligt tussen de 2000 en de 3000 euro per stuk. Bij deze prijzen zit de installatie van de collectoren dan al wel inbegrepen.

Voor zowel de aanschaf van zonnepanelen als zonnecollectoren kan men, onder bepaalde voorwaarden, subsidie aanvragen bij de overheid. Op die manier worden aanschafkosten enigszins omlaag gebracht en zal het gebruik van zonne-energie mogelijk interessanter worden voor steeds meer mensen.
Na verloop van tijd heeft men een dusdanige hoeveelheid energie opgewekt met behulp van een zonnepaneel of een zonnecollector dat de kosten die zijn gemaakt voor de aanschaf van de systemen is terugverdiend. Hoelang dit duurt is onder meer afhankelijk van het type zonnepaneel of zonnecollector. Wanneer de normale energieprijzen blijven stijgen zal deze terugverdientijd korter worden.

samenom banner