kW verbruik

kW is de afkorting voor kilowatt of met andere woorden voor 1000 Watt. Dit is een praktische eenheid die het rekenen met het vermogen van een bepaald elektrisch apparaat of het verbruik van de totale energie in een woning of een klein bedrijf. In veel gevallen wordt er door een elektriciteitsleverancier ook in kW gerekend om zo te kunnen bepalen hoeveel de het bedrag op de nota moet bedragen,

overstappen banner

Elektrische apparaten zijn in de meeste gevallen eveneens voorzien van hun energieverbruik. Dit wordt eveneens aangeduid in kW per uur (afgekort is dit kWh). Staat er op een apparaat dus veel kWh vermeld dan kan men ervan uitgaan dat dit een apparaat is dat niet zuinig met energie zal omspringen en men het dus beter heel bewust gaat gebruiken.

In veel gevallen verbruiken apparaten en toestellen die warmte genereren veel energie en hebben dus veel kWh aan elektriciteit of aardgas nodig. Dit geldt dus niet alleen voor verwarmingsketels maar ook voor kooktoestellen en waterkokers. De laatst genoemde apparaten staan echter niet gedurende een lange tijd aan waardoor hun invloed op de energienota lijkt mee te vallen. Toch kan ook bewust met deze apparaten omgaan een groot aantal kW per jaar, en dus geld, besparen.

Niet elke aanbieder van energie zal eenzelfde prijs berekenen voor de aangeboden elektriciteit of het aangeboden aardgas, Er komen nog allerlei kosten bij die aan de klanten worden doorverrekend. Bij het eigenlijke kW verbruik komen ook nog eens servicekosten en kosten voor het energietransport van de leverancier naar de consument.

samenom banner