kWh gas

Hoeveel kWh er uit een kubieke meter (m3) aardgas kan worden gehaald wordt bepaald door het soort gas. Er is namelijk een onderscheid dat kan worden gemaakt tussen hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas. Per kubieke meter laagcalorisch gas kan tussen de 9,5 kWh/m3 en 10.7 kWh/m3 opleveren. Heeft het aardgas een calorische bovenwaarde (dit wil zeggen dat het hoogcalorisch is) dan kan dit tussen de 10,8 kWh/m3 en de 12,8 kWh/m3 liggen.

overstappen banner

Niet overal is de calorische waarde van het aardgas gelijk maar kan juist van streek tot streek aanzienlijke verschillen vertonen. Zo heeft bijvoorbeeld de westzijde van de Nederlandse provincie Limburg de beschikking over laagcalorisch aardgas terwijl het oosten is bedeeld met een hoogcalorische variant.

Welk soort gas men in een bepaald gebied geleverd krijgt kan van cruciaal belang zijn bij de berekening van het aantal kWh dat een kubieke meter gas kan leveren. In veel van de gevallen kan men dergelijke informatie terugvinden op de site van de aardgasnetbeheerders.

De uiteindelijke prijs die de consument voor een kWh gas dient te betalen hangt echter niet enkel af van de calorische waarde van het aardgas maar zeer zeker ook van de kosten die de gasleverancier extra in rekening brengt voor bijvoorbeeld transport- of servicekosten die worden gemaakt om het gas bij de gebruiker te kunnen krijgen.

Wil men zelf van tevoren vast stellen wat men aan het einde van het jaar aan gas moet betalen dan kan men van een referentie calorische waarde uitgaan. Deze wordt eveneens per kWh gerekend. Het netwerkbedrijf dat het gas levert zal echter exact voor de klant bijhouden wat het calorische precies is van het verbruikte gas.

samenom banner