kWh verbruik

Iedereen die wil besparen op zijn of haar energienota doet er goed aan het verbruik van het huishouden in de gaten te houden. Vaak zal men zien dat het verbruik van energie in de loop der tijd vrijwel ongemerkt meer wordt. De elektriciteitsnota kan dan na enkele jaren flink oplopen tot een schrikbarend bedrag.

overstappen banner

In Nederland bestaat een gemiddeld huishouden uit 2,4 personen en die verbruiken per jaar ongeveer 3346 kWh aan elektriciteit per jaar. Men mag ervan uit gaan dat naarmate het huishouden uit meer personen bestaat ook het energieverbruik zal gaan toenemen.

Om te kunnen achterhalen waar de hoge elektriciteitsnota’s door veroorzaakt worden kan men het verbruik van de elektrische apparaten die in huis aanwezig zijn eens onder de loep nemen. Een huis staat namelijk vol met zogenaamde stroomverslinders die per jaar een heleboel geld kosten dat soms op een eenvoudige manier bespaart zou kunnen worden.

Als voorbeeld kan men een wasdroger nemen die gemiddeld per jaar 599 kWh verbruikt. Zou men de was op een rekje of aan de waslijn laten drogen dat kan men al snel meer dan € 100,- per jaar besparen. Maar ook het gebruik van spaarlampen en het uitdoen van de verlichting in ruimtes waar niemand verblijft kan aanzienlijk wat besparen op de eindafrekening van de elektriciteitsleverancier.

Door de komst van steeds meer elektrische apparaten in huis is het verbruik van een gemiddeld huishouden de laatste decennia aanmerkelijk snel gestegen. Men kan zich nauwelijks nog een leven voorstellen zonder al deze elektriciteitverslindende toestellen en apparaten. Bewust met deze dingen omgaan kan echter wel en dat kan al heel veel kWh per jaar besparen.

Een kWh, voluit kilowattuur, is de eenheid van energie of arbeid. De eenheid KWh is geen SI-eenheid. Dit wil zeggen dat deze eenheid niet is opgenomen in het SI-stelsel oftewel het Système international d’Unités, dit is Frans voor het internationaal eenhedenstelsel. In dit stelsel staat als eenheid voor energie namelijk de Joule genoteerd.

1 Joule per seconde is gelijk aan 1 watt. 1 wattseconde (Ws) is dus gelijk aan 1 Joule. De toevoeging kilo in de term kilowattuur staat voor duizend. Aangezien er in 1 uur 3600 secondes zitten is 1 kilowatt gelijk aan 3600000 Joule. Om het gebruik van deze eenheid in het dagelijks leven te vereenvoudigen spreekt men echter eerder van 3,6 Megajoule (MJ).

Een kilowatt uur is dus de energie die wordt verbruikt of de arbeid die wordt verricht wanneer een vermogensbron 1 kilowatt, dus 1000 watt, een uur lang moet leveren.

Aangezien elk elektrisch apparaat een ander vermogen heeft zal ook het kWh verbruik variëren. Bij de aankoop van een bepaald apparaat is het dan ook aan te raden goed op dit verbruik te letten. Is het kWh verbruik immers erg hoog dan zal men veel elektriciteit gaan verbruiken wat betekent dat de elelktriciteisnota hierdoor negatief zal worden beïnvloed.

Mensen die hun energieverbruik willen beperken proberen apparaten in te zetten met een zo laag mogelijk kWh verbruik. Voor elke kWh aan stroom die er moet worden opgewekt zal er immers een bepaalde hoeveelheid Co2 de atmosfeer ingestoten worden. Dit is dus niet goed voor het milieu omdat CO2, en een aantal andere broeikasgassen, ervoor zorgen dat de aarde steeds warmer wordt.
Tegenwoordig kan men in één oogopslag zien hoeveel energie een bepaald apparaat gebruikt omdat de meeste huishoudelijke apparaten zijn voorzien van een zogenaamd energielabel.

samenom banner