KWh

De eenheid voor arbeid of energie wordt aangegeven door middel van kilowattuur (KWh). Dit is echter geen SI-eenheid (SI staat hierbij voor Système International en is een Internationaal ingevoerd systeem van eenheden) omdat hierbij de eenheid voor energie in Joule wordt aangegeven.

overstappen banner

1 Wattseconde (Ws) is echter wel gelijk aan 1 Joule omdat 1 Watt 1 Joule per seconde per seconde energie betekent. Kilo is een aanduiding die gebruikt wordt om duizend aan te geven. Een uur telt 3600 seconden dus een kilowattuur staat gelijk aan 3.600.000 Joule oftewel 3,6 Megajoules (MJ).

Met andere woorden: wanneer een vermogensbron voor de duur van 1 uur 1000 Watt (1 kilowatt) energie levert of als er deze hoeveelheid energie wordt verbruikt door arbeid dan spreekt men van een kilowattuur.

De reden waarom men de eenheid kilowattuur gebruikt in plaats van Joule is dat Joule een tamelijk kleine eenheid is. Zeker in berekeningen die elektriciteit aangaan kan dit een veel overzichtelijker beeld scheppen. Ondanks dat de kilowattuur al helemaal haar plaats in de huidige maatschappij heeft veroverd, ondanks dat het geen officiële eenheid is, wordt ook steeds meer de gigajoule ernaast gebruikt.

In een Nederlandse elektriciteitscentrale bedragen de kosten voor het opwekken van 1 kWh aan elektriciteit ongeveer 4 eurocent. Hierbij moet de elektriciteit dan wel zijn opgewekt met behulp van steenkool of aardgas. Gebruikt men hiervoor namelijk windenergie dan kan de prijs per kilowattuur oplopen van 5 tot wel 8 eurocent.

Hoewel bij het verbruik van aardgas vaak de vermelding in kubieke meter wordt gedaan kan men bij benadering stellen dat verbranding van 1 kubieke meter aardgas van laagcalorisch gehalte ongeveer 8,2 kWh oplevert. Voor hoogcalorisch aardgas ligt dit op 12,2 kWh.

samenom banner