Liter benzineprijs

Liter benzineprijsWat is de Liter benzineprijs?

Ben je op zoek naar de liter benzineprijs? Dat de benzine de laatste tijd aanzienlijk duurder is geworden zal vrijwel niemand ontgaan zijn maar waar men nu exact voor betaald bij de aankoop van een liter benzine weet lang niet iedereen even goed. De prijs van een liter benzine is namelijk uit een aantal componenten samengesteld onder andere:

overstappen banner

– Het winnen van de aardolie: benzine wordt hier immers uit gedestilleerd, en de kosten die dit met zich meebrengt. – Vervoer naar de raffinaderijen.
– Verwerkingskosten in de raffinaderijen en alle bijkomende kosten.
– Opslag- en transportkosten van de benzine.
BTW een percentage van de kale benzineprijs dat geheven wordt door de overheid.
– Accijns: een vaste prijs per 1000 liter benzine eveneens opgelegd door de overheid.
– Voorraadheffing: heffing over de opgeslagen benzine die ook door de overheid is opgelegd en een vast bedrag per 1000 bedraagt.
– Winst door de diverse bedrijven die zich met de oliewinning, de raffinage, het transport en de verkoop van de benzine bezig houden.

 

Liter benzineprijs factoren

De prijs van een liter benzine is dus niet alleen maar afhankelijk van de olieprijs die geldt voor een vat ruwe aardolie op de wereldmarkt maar kan door allerlei andere factoren eveneens veranderen. Zo kan er dus een aanmerkelijk verschil zitten tussen de kale benzineprijs en de uiteindelijke prijs die de consument voor een liter benzine betaald aan de pomp.

 

Liter benzineprijs verandert dagelijks

De literprijs van benzine verandert vrijwel elke dag door veranderingen in de olieprijs, weersomstandigheden die de raffinage of de opslag beïnvloeden dan wel door politieke omstandigheden in de olieproducerende of verwerkende landen.

samenom banner