LPG

Liquefied Petroleum Gas ook wel Liquid Propane Gas genoemd wordt vaak afgekort tot LPG. Hiermee wordt in ons land in de regel autogas aangeduid. LPG wordt als brandstof gebruikt in zogenaamde mengselmotoren in onder andere auto’s. Hieraan heeft de brandstof ook haar naam autogas te danken.

overstappen banner

Het LPG is samengesteld uit een mengsel van propaan en butaan met respectievelijk de scheikundige notaties C3H8 en C4H10. De verhouding waarin deze twee gassen worden gemengd is afhankelijk van de buitentemperatuur. Wanneer de temperatuur buiten hoger is zal men meer butaan gebruiken terwijl op koudere dagen meer propaan aan het mengsel zal worden toegevoegd. Butaan heeft immers de eigenschap dat deze bij een lagere temperatuur niet voldoende verdampt.

Een andere manier om LPG te gebruiken is door deze brandstof te gebruiken om erop te kunnen koken. In ons land komt dit echter vrij weinig voor omdat men hier enkel propaangas voor gebruikt dat verkrijgbaar is in gasflessen of opgeslagen kan worden in grote gastanks.

Als brandstof is LPG aanzienlijk schoner en goedkoper dan bijvoorbeeld benzine of diesel. Doordat het gas gelijkmatiger in de motor verbrandt zal dit leiden tot schonere uitlaatgassen.

Het inbouwen van een LPG-installatie kost echter aanzienlijk wat geld en bovendien dient men meer motorrijtuigenbelasting te betalen voor auto die niet over een G3-installatie beschikken. Het verbruik van LPG ligt overigens ook iets hoger dan wanneer men benzine of diesel zou gebruiken. Deze factoren worden door sommige mensen als nadelig ervaren.

Hier staat echter wel tegenover dat LPG een stuk goedkoper is dan bijvoorbeeld benzine en diesel. Deze lagere prijs heeft met name te maken met de lagere accijns die op LPG wordt geheven in vergelijking met de accijns op vbenzine en diesel. De reden hiervoor is dat de overheid het gebruik van schonere brandstoffen wil aanmoedigen.

samenom banner