Mazoutkachel

Mazout is een andere benaming voor stookolie en kan worden gebruikt als brandstof in een zogenaamde mazoutkachel. Hierin verbrandt men mazout om er warmte voor terug te krijgen. Voor de verbranding is echter niet alleen voldoende stookolie nodig ook moet er genoeg zuurstof aanwezig zijn om de verbranding te kunnen laten plaatsvinden.

overstappen banner

Mazoutkachel laten ontbranden

Het laten ontbranden van een mazoutkachel gaat als volgt in zijn werk: allereerst spoelt met de leidingen met lucht waarna de mazout zal worden verneveld. Hierna zal deze nevel worden ontstoken door gebruik te maken van twee elektrodes waartussen hoogspanning zal worden geleid. Als laatste dient er gecontroleerd worden of de mazout vlam heeft gevat en de kachel dus brandt. Aangezien dit procedé vandaag de dag meestal automatisch wordt uitgevoerd bij het ontsteken van een mazoutkachel hoeft men enkel handmatig de mazoutkachel te restten wanneer de stookolie aan het einde van het procedé niet is ontbrand.

Stookolie

De, in een mazoutkachel, aanwezige sproeier dient elk jaar te worden vervangen omdat deze onder invloed van de stookolie erg veel te lijden heeft en daardoor erg aan slijtage onderhevig is. Om de mazout in de sproeier te krijgen is de kachel voorzien van een oliepomp. Deze zal de mazout onder verhoogde druk in de sproeier pompen. Door een drukregelaar in deze pomp kan men het debiet van de brander instellen. Hierbij maakt men gebruik van een zogenaamd overdrukventiel dat ervoor zorgt dat er niet meer brandstof kan worden toegevoerd wanneer een bepaalde druk of temperatuur is bereikt in de kachel. Op deze momenten zal de mazout die overbodig is terug worden geleid, via omleidingen, naar het brandstofreservoir.

samenom banner